Zapisz się do newslettera i korzystaj z promocji
księgarnia Edukator
koszyk jest pusty
DziałySerieAktualności
+48 502 614 626
L\'échelle de l\'amour - Pour en finir avec les désordres amoureux
Dział: Inne -> Różne

L'échelle de l'amour - Pour en finir avec les désordres amoureux

L'échelle de l'amour - Pour en finir avec les désordres amoureux
opisen françaisszczegółowe danepodobne
Do koszyka
88,00 zł

Dzisiaj jesteśmy prawdopodobnie u progu innego sposobu pojmowania wspólnego życia, świadkami narodzin bardziej nowoczesnej pary, charakteryzującej się związkiem skoncentrowanym na szacunku dla siebie i dla drugiej osoby, na koniecznej bezwarunkowej miłości między partnerami i na pojęciu przyjemności. A skala miłości niewątpliwie odegra w tym zasadniczą rolę, dzięki swojej strukturze i filozofii. Na poziomie strukturalnym składa się z dwunastu kroków, w tym pierwszych ośmiu, które dotyczą zdecydowanej większości zaburzeń miłosnych. Opisują specyfikę tzw. par "reparacyjnych", charakteryzujących się nieuświadomionym obowiązkiem naprawy osobistej lub rodzinnej tragedii, u źródeł warunkowej miłości między partnerami: "Ja potrzebuję ciebie do naprawy mojej historii, a ty potrzebujesz mnie do naprawy swojej". Na poziomie filozoficznym, każdy krok ma swoje własne wady i zalety, a przede wszystkim własne rozwiązania. Dlatego jego lektura pozwala błyskawicznie zidentyfikować krok(i), którego(ych) dotyczy problem i zaproponować dostosowane porady i zestaw rozwiązań, aby wyjść z zaburzeń miłosnych w krótkiej lub średniej perspektywie czasowej. Drabina miłości każdego człowieka przekształca się w ten sposób w prawdziwego przewodnika, który pozwala wznieść się od warunkowej miłości zadośćuczynienia do bezwarunkowej miłości wolności wyższych stopni, miejsc pokoju i harmonii na wszystkich poziomach. Konsekwencją tego jest pierwszorzędny element prewencyjny, ściśle związany z przezwyciężeniem trudności pary i z równowagą emocjonalną wywołaną uczuciem miłości: spokój komórek - zdrowie - jest ściśle związany ze spokojem umysłu i duszy. Wreszcie, książka ta, zilustrowana osiemdziesięcioma jeden przykładami, pozwala również czytelnikowi połączyć się z jego własną historią, aby zidentyfikować kroki, które go dotyczą. Podejście to stanowi zatem pierwszy krok w kierunku nowej ekologii psychicznej, będącej podstawą zrównoważonego rozwoju osobistego dla dobrobytu jednostki, rodziny i całego społeczeństwa. "Dla mnie ta trzydziesta trzecia książka inauguruje inny sposób rozpowszechniania moich idei, pozwalając wszystkim czytelnikom uczestniczyć w ich własnej ewolucji. Pomoże im w tym rozwój licznych nowości i odkryć klinicznych". Doktor Salomon SELLAM

Aujourd'hui, nous sommes vraisemblablement à l'aube d'une autre manière de concevoir la vie à deux en assistant à la naissance d'un couple plus moderne, caractérisé par une relation centrée autour du respect de soi et de l'autre, d'un nécessaire amour inconditionnel entre les partenaires et de la notion de plaisir. Et l'échelle de l'amour y jouera sans doute un rôle fondamental, grâce à sa structure et à sa philosophie. Au niveau structurel, elle est composée de douze marches, notamment des huit premières concernant la très grande majorité des désordres amoureux. Elles décrivent les particularités des couples dits "de réparation" , caractérisés par un devoir inconscient de réparation d'un drame personnel ou familial à l'origine d'un amour conditionnel entre les partenaires : "J'ai besoin de toi pour réparer mon histoire et tu as besoin de moi pour réparer la tienne" . Au niveau philosophique, chaque marche possède ses propres tenants et aboutissants et, surtout, ses propres solutions. De ce fait, sa lecture permet d'une part, de repérer en un clin d'oeil la ou les marches concernées par la problématique exposée et, d'autre part, de proposer des conseils adaptés et un ensemble d'issues afin de sortir concrètement des désordres amoureux à court ou moyen terme. L'échelle de l'amour de chaque individu se transforme ainsi en un véritable guide d'ascension de l'amour conditionnel de la réparation vers l'amour inconditionnel de la liberté des marches supérieures, lieux de paix et d'harmonie à tous les niveaux. La conséquence aboutit à un élément préventif de premier choix, étroitement lié au dépassement des difficultés du couple et à l'équilibre émotionnel induit par le sentiment amoureux : la paix des cellules - la santé - est étroitement liée à la paix de l'esprit et à celle de l'âme. Enfin, ce livre, illustré par quatre-vingt-et-un exemples, permet aussi, à la lectrice ou au lecteur, de se connecter à sa propre histoire afin de repérer la ou les marches qui le concerneraient. Cette démarche représente ainsi le premier pas d'une nouvelle écologie psychique à la base d'un développement personnel durable pour un bien-être individuel, familial et collectif. "Pour moi, ce trente-troisième livre inaugure une autre manière de diffuser mes idées en permettant à tous les lecteurs de participer à leur propre évolution. Pour cela, le développement de nombreuses nouveautés et trouvailles cliniques pourront les aider" . Docteur Salomon SELLAM


EAN / ISBN: 9782370660299
Oprawa: miękka
Format: 14,1cm/22cm
Stron: 304
Data wydania: 2018

NASZA CENA:
88,00 zł
-+
Do koszyka

Podobne tytuły
trwa ładowanie...
Brassens mon amour CDśpiewa Justyna Bacz
zapytaj o produkt
trwa ładowanie...
Les vraies histoires d\'amour commencent à Paris
zapytaj o produkt
trwa ładowanie...
Ar-ti-cu-ler avec Kiki
Do koszyka
trwa ładowanie...
Trouver les mots justes avec ses enfants
Do koszyka
o nas | cennik dostawy | wysyłka i reklamacje | regulamin | polityka prywatności | FAQ
edukator
Księgarnia Francuska Edukator
ul. Bronowicka 19
30-084 Kraków
Czynne:
poniedziałek - piątek : 10:00 - 17:00
sobota : 10:00 - 14:00
tel. 12 421 53 17, +48 502 614 626
kontakt : zamowienia@ksiegarniaedukator.pl
więcej danych
Partnerzy: