Zapisz się do newslettera i korzystaj z promocji
księgarnia Edukator
koszyk jest pusty
DziałySerieAktualności
+48 502 614 626
DICTIONNAIRE DE L\'OBJET SURREALISTE

DICTIONNAIRE DE L'OBJET SURREALISTE

DICTIONNAIRE DE L'OBJET SURREALISTE
opisen françaisszczegółowe danepodobne
Do koszyka
160,00 zł

Jak pogodzić wezwanie do marzenia z troską o rzeczywistość, psychoanalizę z materializmem dialektycznym? Pytanie to pojawiło się w surrealizmie pod koniec lat dwudziestych, kiedy ruch ten, założony przez André Bretona, postawił się "w służbie rewolucji". Wierność ta oznaczała zakwestionowanie społecznego statusu artysty i komercyjnej fetyszyzacji jego dzieł, na co odpowiedzią było wynalezienie obiektu surrealistycznego. Podejrzewany przez władze partii komunistycznej o "idealistyczne" odchylenia, André Breton ponownie rozważył pierwsze "obiekty o funkcjach symbolicznych" w odniesieniu do "treści manifestacyjnych" oraz zbyt wyraźnych związków z nieświadomością i siłami pożądania. Surrealistyczna Wystawa Przedmiotów", zorganizowana w 1936 roku w Ratton Gallery, stanowiła szczytowe osiągnięcie surrealistycznej refleksji nad przedmiotem. Znalazły się na niej "obiekty matematyczne", maski eskimoskie, minerały, wypchany mrówkojad i kilka obiektów surrealistycznych. Okres wojenny przyniósł przeniesienie pytań o obiekt do nowej generacji rzeźb. Od Picassa do Mimi Parent i Miro, pojawiła się forma sztuki, która połączyła znalezione przedmioty i kolaże, powracając do oryginalnej, skryptowej i plastycznej kreacji surrealizmu. Ten słownik-katalog, towarzyszący wystawie "Le surréalisme et l'objet", prezentowanej w Centre Pompidou od 30 października 2013 do 3 marca 2014 roku, śledzi etapy kwestionowania, tworzenia, które prowokuje pojawienie się obiektu, mnoży figurę manekina i prowadzi do inscenizacji wystaw.

Comment concilier l'appel au rêve et le souci du réel, la psychanalyse et le matérialisme dialectique ? La question se pose au surréalisme à la fin des années vingt, lorsque le mouvement, fondé par André Breton, se met "au service de la révolution". Cette allégeance suppose une remise en cause du statut social de l'artiste, de la fétichisation marchande des ses oeuvres, à quoi répond l'invention de l'objet surréaliste. Soupçonné de déviance "idéaliste" par les instances du Parti communiste, André Breton reconsidère les premiers "objets à fonctionnement symbolique" par rapport au "contenu manifeste" et aux liens avec l'inconscient et les puissances du désir par trop explicite. L'"Exposition surréaliste d'objets", organisée en 1936 à la galerie Ratton, marque le point d'orgue de la réflexion surréaliste appliquée à l'objet. Elle rassemble des "objets mathématiques", des masques inuits, des minéraux, un tamanoir empaillé, et quelques objets surréalistes. La période de la guerre voit le transfert des questions relatives à l'objet à une nouvelle génération de sculptures. De Picasso à Mimi Parent et Miro), s'impose un art qui fusionne objets trouvés et collages, renouant avec la création originelle, scripturaire et plastique du surréalisme. Ce dictionnaire-catalogue qui accompagne l'exposition "Le surréalisme et l'objet", présentée au Centre Pompidou du 30 octobre 2013 au 3 mars 2014, retrace les étapes d'un questionnement, d'une création, qui provoque l'avènement de l'objet, fait proliférer la figure du mannequin et conduit à la mise en scène des expositions.


EAN / ISBN: 9782070141814
Oprawa: twarda
Format: 19.5cm/24.6cm
Stron: 336
Data wydania: 2013

NASZA CENA:
160,00 zł
-+
Do koszyka

o nas | cennik dostawy | wysyłka i reklamacje | regulamin | polityka prywatności | FAQ
edukator
Księgarnia Francuska Edukator
ul. Bronowicka 19
30-084 Kraków
Czynne:
poniedziałek - piątek : 10:00 - 17:00
sobota : 10:00 - 14:00
tel. 12 421 53 17, +48 502 614 626
kontakt : zamowienia@ksiegarniaedukator.pl
więcej danych
Partnerzy: