• Référentiel pour le cadre européen commun A1-A2-B1-B2-C1-C2

Książka dydaktyczna w zbiorze Referencje, narzędzie w języku francuskim jako obcym (FLE) dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli.

niedostępny
179.90 -8% 165.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
152.92
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 0
Odbiór osobisty Kraków 0
Orlen Paczka 0
Odbiór osobisty Kraków 0
Paczkomaty InPost 13.9
Kurier Inpost 13.9
Kurier Inpost - pobranie 15
Poczta Polska 16
Dostępność Brak towaru
ISBN 9782090352795

Alliance Française Standard to narzędzie syntezy dla nauczycieli. Zaprojektowany, aby ułatwić pracę nad analizą i projektowaniem materiałów edukacyjnych, a także opracować program kursu, zawiera listę wszystkich treści nauczania języka francuskiego jako języka obcego, a także dokumenty, które można wykorzystać na każdym z 6 poziomów ram europejskich. wspólne odniesienie, A1-A2-B1-B2-C1-C2.

Dla każdego poziomu umiejętności ta książka oferuje:
- dwie strony wprowadzające przedstawiające ogólny opis umiejętności, które należy osiągnąć, oraz umiejętności ogólnych, o których mowa w Ramach;
- prezentacja pięciu sprawności językowych w następującej kolejności: rozumienie ustne, rozumienie pisemne, wypowiedź ustna (ciągła), interakcja ustna i wypowiedź pisemna;
- dla każdej zdolności językowej arkusze zawierające różne treści nauczania:
- arkusz „know-how”;
- arkusz „aktów mowy”;
- arkusz „zawartość gramatyczna”;
- plik „leksykon”;
- arkusz „społeczno-kulturowy”.

Na końcu każdej części, arkusz „rodzaj nośnika” wskazuje na inny nośnik? autentyczny czy wykonany? nadaje się do nauki języków obcych na każdym poziomie umiejętności.

Na końcu książki indeks aktów mowy i indeks treści gramatycznych zawiera przegląd zastosowanych kryteriów komunikacyjnych i językowych.

Wydawca: Cle International
EAN / ISBN: 9782090352795
Oprawa: miękka
Format: 17cm/24cm
Stron: 159
Data wydania: 2008

 

Ouvrage de didactique dans la collection Références, outil en français langue étrangère (FLE) pour les professeurs et futurs professeurs.

Le Référentiel de l’Alliance française est un outil de synthèse destiné aux professeurs. Conçu pour faciliter le travail d’analyse et de conception de matériel pédagogique ainsi que pour élaborer un programme de cours, il répertorie l’ensemble des contenus d’apprentissage du français langue étrangère ainsi que les documents exploitables à chacun des 6 niveaux du Cadre européen commun de référence, A1-A2-B1-B2-C1-C2.

Pour chacun des niveaux de compétence, cet ouvrage propose :

deux pages introductives présentant une description globale des compétences à atteindre et les savoir-faire généraux référencés dans le Cadre ;
une présentation des cinq aptitudes langagières dans l’ordre suivant : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale (en continu), interaction orale et expression écrite ;
pour chaque aptitude langagière, des fiches répertoriant les différents contenus d’apprentissage :

une fiche « savoir-faire » ;
une fiche « actes de parole » ;
une fiche « contenus grammaticaux » ;
une fiche « lexique » ;
une fiche « socioculturel ».

À la fin de chaque partie, une fiche « type de supports » indique les différents supports ? authentiques ou fabriqués ? adaptés à l’apprentissage de la langue, et ce pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence.

À la fin de l'ouvrage, un index des actes de parole et un index des contenus grammaticaux permet d'avoir une vision d'ensemble des critères communicatifs et linguistiques retenus.