• Regulamin

Informacje ogólne
 
1.Księgarnia internetowa (zwana dalej „Księgarnią”) działająca pod adresem internetowym www.ksiegarniaedukator.pl prowadzi sprzedaż książek oraz artykułów pokrewnych.
 
2. Właścicielem Księgarni jest:
KSIĘGARNIA „EDUKATOR” S.C. ANNA ARLET-KRZEMIEŃ, JACEK KRZEMIEŃ
ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków, NIP 6760054861, REGON 003881656
tel./fax: 12 421-53-17
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 1.09.1990 r.
 
Składanie i realizacja zamówień
 
3. Zamówienia  można  składać:
-poprzez stronę internetową Księgarni 24 godz. na dobę, 7 dni w tygodniu
-telefonicznie pod numerem 12 421 53 17/502 614 626 w godz. 10-17 od poniedziałku do piątku;

4. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.ksiegarniaedukator.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na podanych warunkach i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny są wyrażone w złotych polskich, w kwocie brutto.

5. Po złożeniu zamówienia klient za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje powiadomiony o jego zarejestrowaniu. W przypadku nieotrzymania powiadomienia prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

6. Po weryfikacji zamówienia, Księgarnia pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdza zamówienie.  Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Księgarnię.

7. Zamówienie zostanie potwierdzone, jeżeli zamówiony towar znajduje się w magazynie księgarni lub u dostawców sklepu. W przypadku chwilowego braku towaru klient jest informowany o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie i podejmuje decyzję o zmianie bądź anulowaniu zamówienia. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni od daty złożenia, zostają automatycznie anulowane.

8. Promocje, rabaty, zniżki oraz innego rodzaju upusty nie kumulują się, chyba że zastrzeżono inaczej w ich warunkach.
 
Płatności i dostawa towaru
 
9. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Księgarni: Bank BNP Paribas 25 1750 1048 0000 0000 0369 6693
b) szybki przelew internetowy w momencie składania zamówienia
c)płatność przy odbiorze gotówką lub kartą płatniczą, należność pobiera kurier lub listonosz
d)płatność gotówką lub kartą płatniczą w księgarni

10. Przy wybranej płatności przelewem bądź zamówienie będzie zrealizowane po wpłynięciu należnej kwoty na konto księgarni, a przy płatności kartą kredytową po autoryzacji płatności.

11. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

12. Klient ma możliwość wprowadzania zmian w zamówieniu bądź jego anulowania do czasu jego wysłania – w tym celu należy skontaktować się z Księgarnią telefonicznie lub drogą mailową.

13. Wraz z zamówieniem każdy Klient otrzymuje paragon lub, na życzenie,  fakturę VAT. Jeśli faktura ma być wystawiona na firmę, w chwili składania zamówienia należy podać dokładne dane wraz z numerem NIP.
 
Reklamacje
 

14. W przypadku zakupu towarów przez osoby niebędące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rękojmia za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona (art. 556 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku stwierdzenia wad towaru, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Księgarnią.

15. W przypadku zakupu towarów przez osoby będące konsumentami w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zastosowanie znajdują poniższe zasady. Wydawnictwo odpowiada wobec konsumenta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od chwili jego wydania. W przypadku stwierdzenia wad towaru, reklamacja może być złożona w dowolnej formie. Termin do złożenia reklamacji wynosi 1 rok od dnia stwierdzenia istnienia wady. Konsument może wskazać w reklamacji jedno z następujących żądań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy (wyłącznie w przypadku wady istotnej).

16. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.

17. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdą Państwo na stronie: www.uokik.gov.pl.

 
Zwrot towaru
 

18. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), konsument który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia lub wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy (np. na następującym formularzu-formularz odstąpienia od umowy na odległość umieszczono na końcu regulaminu)

19. W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia zwróci konsumentowi wszystkie uiszczone przez niego płatności, z tym zastrzeżeniem, że koszty doręczenia konsumentowi towaru zostaną zwrócone do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

20. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia, przy czym konsument jest zobowiązany pokryć wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

21. Informujemy, że Klient może ponieść odpowiedzialność za pogorszenie stanu zwracanej rzeczy.

22. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu.

 
Ochrona danych osobowych
 

23. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

24. Administratorem danych osobowych jest KSIĘGARNIA „EDUKATOR” S.C. ANNA ARLET-KRZEMIEŃ, JACEK KRZEMIEŃ, ul. Bronowicka 19, 30-084 Kraków, NIP 6760054861, REGON 003881656.

25. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, a także marketingu produktów i usług administratora danych o ile została na to wyrażona zgoda.

26. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 
27. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 
28. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
Postanowienia końcowe
 
29.Wszelkie uwagi i pytania dotyczące działania księgarni Edukator prosimy wysyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres zamowienia@ksiegarniaedukator.pl lub zgłaszać telefonicznie pod numerem: 12 421 53 17.
 
30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 5 marca 2015 r.
 
31. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian w regulaminie są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
Miejscowość i data: ……………..…
https://ksiegarniaedukator.pl/
Księgarnia Francuska Edukator
ul. Bronowicka 19
30-084 Kraków
NIP : 676-005-48-61

Dane Kupującego
Imię i nazwisko:
Adres :
Telefon/e-mail:
Nr zamówienia:
Nr konta:
Dane właściciela rachunku:

Informacje o produkcie
 Nazwa i kod produktu:
Data zakupu:
Wartość zakupionego produktu (wraz z kosztem dostawy):
Forma zapłaty:
Data otrzymania produktu:
Oświadczenia Kupującego
 
Zgodnie z obowiązującym powszechnie prawem odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę
o dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta bankowego.
 
 
……………………..………………….………………
                                                                                                                                                                                                  podpis Kupującego